Tron Zeusa - zdjęcie 4

Photograph

Skalne ściany Mitikasa
Podczas zdobywania Mitikasa Zeus znowu starał sie ukryć w chmurach, ale mu sie nie udało...