Tron Zeusa - zdjęcie 3

Photograph

Skalne ściany Mitikasa
Tajemniczy, groźny krajobraz wokół Mitikasa robi duże wrażenie. Zwłaszcza, że takie szczeliny
trzeba przeskoczyć by zdobyć tron Zeusa...