Riła - zdjęcie 1

Photograph

Okazała Dziewanna oraz Popowa Kopa (stoki; 2704 m) i Łownica (2695 m). Widok z okolic przełęczy Kobilino Braniszte.