Riła - zdjęcie 2

Photograph

Niezagospodarowany schron turystyczny na przełęczy Kobilino Braniszte. W tle Meczit (2568 m).