Rodopy - zdjęcie 4

Photograph

Czudnite Mostowe (panorama). Niesamowite, ogromne (prześwit ok. 43 x 45 m) skalne mosty (formy krasowe) wyrzeźbione przez rzeczkę Dyłbokoto Dere.