Rodopy - zdjęcie 3

Photograph

Niesamowite, ogromne (prześwit ok. 43 x 45 m) skalne mosty (formy krasowe) wyrzeźbione przez rzeczkę Dyłbokoto Dere.