Riła - zdjęcie 5

Photograph

Monastyr Riłski (1385 r., odbudow. 1834-1837). Cerkiew Narodzenia Pańskiego (1834-1837). Widok z 3 piętra krużganków. W tle wysokie szczyty Riły.