Riła - zdjęcie 4

Photograph

Skalne turnie na stokach Łownicy (2695 m). Widok z Kiryłowej Polany.