Photograph

Klasztor Kamedułów (pierw. Kartuzów; 1319 r.; obecnie muzeum). Zabudowania klasztorne. W tle Trzy Korony (982 m).