Wnętrze półwyspu - zdjęcie 7

Photograph

Szata naciekowa jaskini Marmurowej w masywie Czatyrdah (koło Marmornoje). Galeria główna, mini jeziorka.