Wnętrze półwyspu - zdjęcie 6

Photograph

Jaskinia Marmurowa w masywie Czatyrdah (koło Marmornoje). Duch jaskini.