Wnętrze półwyspu - zdjęcie 3

Photograph

Skalne ściany wąwozu Mariam-Dere na przeciwko Monastyru Uspieńskiego koło Bakczysaraju.