Południowe wybrzeże - zdjęcie 8

Photograph

Wulkan Karadah (Kara-Dag; Czarna Góra) - rezerwat geologiczno-przyrodniczy. Róża bazaltowa na scianie skalnej od strony morza.