Góry Szczawnickie - zdjęcie 4

Photograph

Winnice na południowych stokach Gór Szczawnickich (Hontianske Nemce, przysiółek Husin).