Góry Szczawnickie - zdjęcie 2

Photograph

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica) na łace pod szczytem Sitna (1009 m).