Bańska Szczawnica - zdjęcie 5

Photograph

Nowy Zamek (1571 r.) na wzgórzu Frauenberg.